Nadační fondy

Nadace Preciosa podporuje obecně prospěšné aktivity zejména v následujících sedmi oblastech:


Fond zdraví a prevence

Správce fondu: Ing. Stanislav Vohlídal

Fond vědy a výzkumu

Správce fondu: Ing. Jiří Koucký, CSc.

Fond tělovýchovy a sportu

Správce fondu: Ing. Michaela Dubská 

Fond sociální a humanitární

Správce fondu: Ing. Lucie Karlová

Fond ekologie a životního prostředí

Správce fondu: Ing. Jiří Panoch

Fond vzdělávání

Správce fondu: Mgr. Jana Havlíčková

Fond kultury a umění

Správce fondu: Ing. Zbyněk Štiller