Preciosa

The Masters of Crystal

Navigace

Firma

Dary pro Nadaci

Podpořte činnost Nadace Preciosa

Nadace Preciosa funguje úspěšně už 18 let. Podporuje neziskové veřejně prospěšné činnosti, pomáhá organizacím i jednotlivcům v oblasti zdravotní a sociální péče, podporuje kulturu a umění, vzdělávání, vědu a výzkum, ekologické projekty, tělovýchovu a sport.
Její činnost podporují kromě zakladatele svými dary i jednotlivci. V roce 2010 obdržela nadace finanční dary v celkové výši téměř 375 tisíc Kč od více než 900 osob. Tyto prostředky byly využity na pomoc obcím, školským zařízením i jednotlivcům ke zmírnění následků povodní.

Jak přispět na konto nadace?

Pokud byste i vy chtěli finančně přispět na podporu činnosti Nadace Preciosa, můžete zvolit některý z následujících způsobů:

1.  Převod z účtu v bance
Jednorázově je nejvhodnější peníze darovat bankovním převodem na účet Nadace Preciosa číslo 1291420287/0100, vedený u jablonecké pobočky Komerční banky. Pro identifikaci dárce je vhodné uvést datum narození jako variabilní symbol. Možnou variantou je vložení peněžní hotovosti na účet nadace osobně na přepážce Komerční banky.  V roce 2010 takto přispělo nadaci celkem 72 osob celkovou částkou 190 700,- Kč. 

2.  Pravidelné srážky ze mzdy
Tento postup je nejjednodušší pro zaměstnance Skupiny Preciosa. Lze jej realizovat prostřednictvím příslušného personálního manažera vyplněním formuláře „Prohlášení mzdové účtárně - žádost o pravidelnou srážku ze mzdy“.  Koncem roku 2010 takto přispívalo 217 zaměstnanců Preciosy celkovou částkou 8 426,- Kč měsíčně.

3.  Sbírka na pokladně Preciosy
Jde o mimořádný postup využívaný především ke sbírkám na zmírnění následků různých katastrof, který navíc musí nadace vyhlásit. V roce 2010 se konala hromadná sbírka po povodních na Liberecku, kdy přispělo 876 zaměstnanců skupiny Preciosa celkem 195 740 Kč.

Ing. Ivo Schötta 
ředitel Nadace Preciosa


Poznámka k možnosti daňového odpočtu daru:
Pokud fyzická osoba daruje na prospěšné účely za kalendářní rok minimálně částku 1000 Kč, může výši daru uplatnit jako daňový odpočet. Nadace na její žádost vystaví potvrzení o daru.

Více informací získáte na info@nadace.preciosa.cz   nebo na tel. 488 115 393 

27.4.2011 9:44:23 | přečteno 4639x
 
load
db > http://www.preciosa.com/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=880&slozka=6&xsekce=12&rootPathFix=./../../../