Preciosa

The Masters of Crystal

Navigace

Firma

Nadace Preciosa

Společenská odpovědnost Preciosy
Preciosa jako významná firma v libereckém regionu nezapomíná na svou odpovědnost vůči společnosti. Nadace Preciosa byla založena jako projev firemní kultury a toho, co nazýváme firemním občanstvím. Po celou dobu své existence pomáhá především neziskovému sektoru a jednotlivcům v regionu. Na celostátní úrovni je známá také svou podporou vědy a výzkumu a svou péčí o odborné vzdělávání.

 
Článek prof. Věňka Šilhána ......Aktivity chráněné liberecké dílny D.R.A.K.

Ohlédnutí zpět
PRECIOSA a.s. založila vlastní podnikovou nadaci v roce 1993 jako jeden z prvních průmyslových podniků v České republice. Její prvotní hlavní náplní byla péče o zdraví obyvatel Jablonecka a okolí. Rozhodnutím představenstva firmy došlo koncem roku 1995 k ustavení  podnikové nadace se široce pojatou činností a k vytvoření organizační struktury, která existuje do současné doby. Hlavní činnost se zaměřuje na 7 základních okruhů, kterým se věnují jednotlivé fondy a jejich správci.

Nadace je od roku 1998 zapsána v rejstříku nadací vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Je samostatným právním subjektem, který organizuje svoji činnost podle zákona o nadacích.

Za dobu své existence podpořila Nadace již více než tisíc nejrůznějších občanských aktivit.

Grantová činnost
Nadace Preciosa  se stala na základě úspěšné účasti ve výběrovém řízení příjemcem finančních příspěvků z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF). Výnosy z tohoto jmění jsou určeny pro každoroční vyhlášení grantů v oblasti sociální a vzdělávací.

Nadace Preciosa je členem Asociace Nadací Fóra dárců ČR

 
load
cache > /www/as4u/cache/www.preciosa.com/cs#firma#nadace-preciosa#